digitalizacja
Kultura ludowa dziś O wszystkim

Digitalizacja: muzeum w Twoim domu

Digitalizacja zasobów muzealnych jest obecnie jednym z najważniejszych zadań stojących przed instytucjami dbającymi o zachowanie pamiątek. Dzięki temu procesowi każdy użytkownik internetu ma dostęp do wielu muzealnych skarbów – wystarczy wpisać adres strony i można zacząć wirtualny spacer po dowolnym muzeum na świecie.

Czym jest digitalizacja i po co właściwie to robić?

Jedna z dostępnych w Internecie definicji digitalizacji opisuje ten proces jako „przekształcenie obiektu analogowego na obiekt cyfrowy”. Oznacza to, że obiekty znajdujące się w zbiorach muzealnych, bibliotekach i wielu innych miejscach są przenoszone do świata cyfrowego za pomocą zdjęć, filmów, skanów itd.

Proces digitalizacji jest istotny dla muzealnictwa. Nie tylko ze względu na ułatwienie dostępu do zasobów dla szerszej rzeszy użytkowników, ale również z innych powodów. Dzięki cyfrowemu zapisowi zbiorów muzealnych mają one szansę przetrwać dłużej: wiele zabytków dotkniętych upływem czasu rozpada się, niszczy i bezpowrotnie znika. Digitalizacja zachowuje licznie cenne pamiątki dla przyszłych pokoleń.

Dlaczego warto korzystać ze zdigitalizowanych zasobów?

Bo nie ma prostszego i bardziej wygodnego sposobu na poznawanie przyszłości.
Dzięki digitalizacji miliony ludzi na całym świecie zyskują dostęp do zasobów muzeów w Tarnowie, Krakowie, Warszawie, Paryżu czy Nowym Jorku. Wystarczy połączenie internetowe i już można zwiedzać zabytki kultury materialnej i duchowej każdego zakątka Ziemi.

Jest to szczególne ułatwienie dla badaczy – bez względu na to czy zajmują się danym tematem amatorsko, w ramach swoich zainteresowań czy prowadzą poważne badania naukowe, publikowane później w najważniejszych czasopismach naukowych. Zarówno jedni, jak i drudzy mogą w kilka minut dotrzeć do każdego muzeum na świecie, nie ponosząc prawie żadnych kosztów.

Digitalizacja obejmuje także wiele książek i rękopisów. Coraz liczniejsze staje się grono bibliotek, które udostępniają w Internecie swoje cenne zbiory. Dzięki temu wiele tytułów, które wcześniej dostępne były jedynie dla nielicznych – obecnie są na kliknięcie myszką.

Gdzie szukać skarbów w internecie?

Największą wyspą skarbów (w dodatku z wszystkowiedzącym przewodnikiem!) jest oczywiście Google. Wyszukiwanie w Google Books pozwala na dostęp do wielu pozycji książkowych, które znajdują się już w domenie publicznej (prawa autorskie do nich już wygasły).
Godnym polecenia jest też serwis Cultural Institute – projekt Google, dzięki któremu możemy z domowego komputera przenieść się do wielu instytucji na świecie. Dostępne są m.in. wycieczki po Machu Picchu, Muzeum Historii Naturalnej w Wielkiej Brytanii czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej z Nowego Jorku. Dzięki Google możemy też odwiedzić polskie instytucje m.in. Zamek Królewski w Warszawie czy Auschwitz-Birkenau.

W Polsce coraz więcej instytucji decyduje się na udostępnienie przynajmniej części zbiorów zwiedzającym wirtualnie. W Małopolsce zrealizowano dwa projekty, których efektem są strony: Wirtualne Muzea Małopolski oraz Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe.
Interesujące pozycje książkowe można znaleźć na stronie Polona, a ciekawe zdjęcia z polskich archiwów w Narodowym Archiwum Cyfrowym.

Digitalizacja daje nam jako użytkownikom Internetu możliwość odkrywania historii w bardzo łatwy i wygodny sposób. Wystarczy chwila, aby dotrzeć do najbardziej cennych światowych dzieł sztuki i rozpocząć wielogodzinne zwiedzanie.

A Ty do jakiego muzeum wybierzesz się dziś?